Algemene Voorwaarden

Maike.Works

Maike.works is een eenmanszaak opgericht door Maike van Ees te Amsterdam. Indien je een samenwerking of opdracht met maike.works aangaat dan zijn hierop de volgende voorwaarden van toepassing. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Overeenkomst / Opdracht: de tussen de opdrachtgever en maike.works tot stand gekomen overeenkomst betreffende de opdracht tot het uitvoeren van lichaams- en energiewerk (massages, healing sessies) en coaching, dan wel de opdracht tot workshops, trainingen en andere vormen van opleidingen of consult in de ruimste zin van het woord.

De overeenkomst:
2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
3. Indien je voor iemand anders een afspraak of overeenkomst bij maike.works boekt (bijv. als cadeau), dit graag duidelijk vermelden bij het maken van de afspraak via info@maike.works. Met alle aangeleverde informatie wordt in vertrouwen omgegaan en niet gebruikt voor andere doeleinden. Dit geldt overigens ook als je de afspraak voor jezelf maakt.
4. Alle activiteiten van  Maike van Ees gerelatieerd aan maike.works worden naar haar beste inziens en vermogen uitgevoerd, zonder te kunnen garanderen dat het beoogde resultaat van de opdrachtgever daadwerkelijk wordt bereikt.
5. De relatie tussen maike.works / Maike van Ees en opdrachtgever is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Beide partijen houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen worden geacht.
6. Indien zwanger, bij ziekte, psychische aandoeningen of andere noemenswaardige persoonlijke omstandigheden dien je dit bij aanvraag van de afspraak kenbaar maken, zodat we samen kunnen kijken wat ik al dan niet voor je kan betekenen.
7. Als bij een opdracht een derde wordt betrokken dan gebeurt dat alleen in overleg met de opdrachtgever.

Bevestiging en betaling: 
8. Bevestiging van een massage, healing of coaching afspraak gaat per mail of what’s app bericht. De factuur ontvang je na afloop van de 1 op 1 afspraak.
9. Betaling van de overeengekomen prijs dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de datum waarop de afspraak heeft plaatsgevonden tenzij anders overeengekomen.
10. Bevestiging voor deelname aan een workshop of cursus verloopt via de website www.maikevanees.nl​. De betaling van de factuur is de opdrachtbevestiging en met betaling ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
11. In geval van ziekte of situaties in de sfeer van overmacht kan het uitvoeren van de opdracht in overleg worden opgeschort of gepland naar een later tijdstip. Dit geldt voor zowel de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer.
12. Indien je bezwaar hebt tegen een nota dan kunt u dat kenbaar maken per mail. Er wordt dan binnen 1 week contact met je opgenomen.
13. Betalingen van nota’s dienen binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur te geschieden.

Afzegging en ervaring delen:
14. Mocht je vragen of onvrede hebben over de gang van zaken aarzel dan niet om dat zo snel mogelijk contact op te nemen via info@maike.works.
15. Een klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
16. Er wordt een late cancel fee in rekening gebracht bij een afmelding minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Deze fee bedraagt € 25,-. Er vindt geen restitutie plaats voor een reeds betaalde bestelling (workshops e.d.).

Aansprakelijkheid:
17. Deelname aan 1 op 1 sessies, workshop, cursussen en overige activiteiten van Maike.Works geschiedt op eigen wil en eigen risico.
18. Maike.Works is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van jouw persoonlijke bezittingen.
19. Maike.Works is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een medecursist als gevolg van het onderling oefenen van en op een medecursist voor, na of tijdens de cursus.
20. Maike.Works is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de opdrachtgever na de sessie, workshop of cursus met de opgedane kennis doet​.
21. Maike.Works is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de opdrachtgever, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.
22. Het copyright en eigendomsrecht van online en offline cursusmateriaal (incl. de inhoudelijke teksten in mailings) is in handen van maike.works
23. Met het maken van een afspraak of het inschrijven voor een cursus geef je toestemming dat je persoonsgegevens worden verwerkt op de manier zoals omschreven in de privacy statement.
24. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

CONTACTGEGEVENS
Maike.works
maike.works@gmail.com
T.a.v. Maike van Ees
KVK:70383219
BTW:NL001436700B67

SOCIAL MEDIA:
Instagram: @maikevanees Persoonlijke blog: www.burninblog.nl